Tarieven

Tarieven tijdens de diensturen

Als u met spoed medicijnen nodig heeft buiten de reguliere openingstijden van uw eigen apotheek, zijn hier extra kosten aan verbonden. Sinds 1 juli 2008 heeft de overheid bepaald dat de tarieven tijdens avonden, nachten en op zon- en feestdagen aangepast zijn. Dit zult u merken aan de prijs van uw medicijnen in de dienstapotheek. Mocht u vragen hebben over de prijzen van uw medicijn, neem dan contact op met uw apotheker. Op de kwitantie van contant afgerekende medicijnen ziet u dit in de uitsplitsing in materiaalkosten (het medicijn) en het in rekening gebrachte tarief.

Wat kost farmaceutische zorg in uw apotheek?

Onderstaande consumentenprijzen (inclusief 6% BTW) zijn met ingang van 1 januari 2015 van toepassing op: – consumenten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met deze apotheek – Niet verzekerde consumenten – Consumenten waarvan niet kan worden vastgesteld of en waar zij verzekerd zijn – De terhandstelling van UR-geneesmiddelen (UR = uitsluitend recept) waarvan de vergoeding niet via het basispakket van de zorgverzekering wordt gedekt.

In andere gevallen gelden de tarieven en materiaalprijzen die met de zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Vergoeding door de zorgverzekeraar geschiedt op basis van de polisvoorwaarden. Lees daarom de voorwaarden en vergoedingen van uw zorgverzekeraar altijd goed door.

Terhandstelling omvat alle zorg die uw apotheker en het team leveren nadat u uw recept hebt overhandigd. De apotheker of een assistente neemt het recept in ontvangst en controleert het middel en de dosering. Ook wordt gecontroleerd of het medicijn samengaat met eventuele andere medicijnen die u gebruikt. U ontvangt het medicijn met een uitleg over gebruik en mogelijke bijwerkingen.

Dienst Omschrijving Prijs (Euro)
Standaarduitgifte Van toepassing op de terhandstelling* van geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (UR-geneesmiddel) als het geen weekuitgifte is. €12,72
Eerste uitgifte Toeslag voor de uitleg bij het eerste gebruik van een UR-geneesmiddel. (Alleen wanneer het betreffende middel in de afgelopen 12 maanden niet eerder is gebruikt) €0,00
Gewone bereiding Toeslag voor de bereiding van een UR-geneesmiddel. n.v.t.*
Bijzondere bereiding Toeslag voor een bijzondere bereiding van een UR-geneesmiddel, bij de verwerking van gevaarlijke stoffen of wanneer een geneesmiddel onder steriele omstandigheden moet worden bereid. n.v.t.*
Avond Nacht Zondag (ANZ) Toeslag per UR-geneesmiddel op een recept dat wordt aangeboden na 18:00 uur en voor 8:00 uur of op een zondag of nationale feestdag. €15,90
Toeslag huisbezoek Het tarief dat in rekening wordt gebracht als de zorg bij de patiënt thuis wordt uitgevoerd. Dit geldt niet voor bezorgen.  n.v.t.

*Indien bereiding noodzakelijk is, wordt het recept overgedragen aan een bereidende apotheek die het geneesmiddel bereidt en declareert bij u of uw verzekeraar. In een enkel geval loopt de verrekening via de Dienstapotheek. Voor bereidingen gelden de tarieven van de bereidende apotheek.

 

Overige zorgverlening Omschrijving Prijs (€)
Medicatie beoordeling Beoordeling van de geneesmiddelen in een persoonlijk gesprek bij gebruik van meerdere UR-geneesmiddelen. €70,00
Instructie hulpmiddel bij UR-geneesmiddel Het geven van uitleg bij het gebruik van een hulpmiddel dat nodig is voor het juiste gebruik van een UR-geneesmiddel. €6,50
Farmaceutische begeleiding ziekenhuisopname Het op verzoek doorgeven van het gebruik van UR-geneesmiddelen van de patiënt bij opname in het ziekenhuis. €2,95
Farmaceutische begeleiding ontslag ziekenhuis Het op verzoek verwerken in het patiëntendossier van het gewijzigde gebruik van UR-geneesmiddelen na opname in het ziekenhuis. €6,50
Voorlichting zelfmanagement Het individueel ondersteunen van patiënten in groepsverband door middel van informatiebijeenkomsten over UR-geneesmiddelen. n.v.t.
Advies farmaceutische zelfzorg Het op verzoek adviseren over het gebruik van een zelfzorgmedicijn in combinatie met UR-geneesmiddelen die de patiënt gebruikt of wil gaan gebruiken. gratis
Advies geneesmiddelengebruik tijdens reis Het op verzoek verstrekken van advies over het gebruik en het bewaren van UR-geneesmiddelen tijdens een reis en in een ander klimaat. gratis
Advies ziekterisico bij reizen Het op verzoek verstrekken van informatie over het gebruik van UR-geneesmiddelen in verband met ziekterisico bij reizen. gratis
Niet terhandstellen Het in overleg met arts of patiënt weloverwogen niet terhandstellen van een door een arts voorgeschreven UR-geneesmiddel.  €5,95